REMSCAPES

Trois Iles
Trois Iles

2012 Acrylic on canvas 53 x 70 in

press to zoom
Trois Iles Study
Trois Iles Study

2012 Acrylic on canvas 16 x 20 in

press to zoom
Trois Iles Reflect
Trois Iles Reflect

2012 Acrylic on canvas 60 x 36 in

press to zoom
Trois Iles II
Trois Iles II

2012 Acrylic on canvas 36 x 36 in

press to zoom
Trois Iles Red
Trois Iles Red

2012 Acrylic on canvas 16 x 20 in

press to zoom
Bon Echo I
Bon Echo I

2012 Mixed media on canvas 30 x 36 in

press to zoom
Bon Echo II
Bon Echo II

2012 Mixed media on canvas 30 x 36 in

press to zoom
Brightness
Brightness

2012 Acrylic on canvas 16 x 20 in

press to zoom
Sunrise
Sunrise

2012 Acrylic on canvas 50 x 60 in

press to zoom
Summer Essence
Summer Essence

2012 Mixed media on canvas 56 x 46 in

press to zoom
Brush
Brush

2012 Acrylic on canvas 24 x 24 in

press to zoom
Sailor's Delight
Sailor's Delight

2012 Acrylic on canvas 50 x 70 in

press to zoom
Flashpoint
Flashpoint

2012 Acrylic on canvas 46 x 46 in

press to zoom
Hemlock
Hemlock

2012 Mixed media 60 x 36 in

press to zoom
Sailor's Sky
Sailor's Sky

2012 Acrylic on canvas 36 x 30 in

press to zoom
Milky Way
Milky Way

2012 Acrylic on canvas 16 x 20 in SOLD

press to zoom
Sumac
Sumac

2012 Acrylic on canvas 56 x 46 in

press to zoom
Petite Foreground
Petite Foreground

2012 Mixed media 30 x 24 in SOLD

press to zoom
Foreground
Foreground

2012 Mixed media 56 x 46 in

press to zoom
Rideau Country II
Rideau Country II

2012 Acrylic 48 x 36 in

press to zoom
Rideau Country
Rideau Country

2012 Acrylic on canvas 50 x 70 in

press to zoom
Landon Park
Landon Park

2012 Acrylic on canvas 24 x 30 in

press to zoom
Negative Space
Negative Space

2012 Mixed media on canvas 30 x 36 in

press to zoom